Uppgradering av en Viasatanläggning

Kunden fick en ny satellitmottagare och ett nytt Sat-CR mikrovågshuvud hemskickat, men det är inte “bara” att fixa det, så han bokade service. Först en koll av signalkvaliteten som bara var 9,9 dB på 11,265 GHz Efter byte av mikrovågshuvud och finjustering blev det 16,2 dB i signalkvalitet. Det är…

Läs mera …