Allentes kundsupport tror att allt är skitenkelt.

Signalen från parabolen försvann så kunden kontaktade Allentes kundsupport som trodde att mikrovågshuvudet hade gått sönder. Nån tekniker ville de inte skicka, men de skickade ett nytt mikrovågshuvud av en annan typ som skulle vara enkelt att byta.

Att skruva dit mikrovågshuvudet var inte så svårt, men att justera det utan instrument är verkligen inte bara.

När jag kom till kunden så var polarisationsinställningen fel så det blev bara 7,5 dB i MER-värde på 12,437 GHz horisontellt.

Jag justerade polarisationen och fick 15,7 dB.


Justerat och klart ute ….

Sen gick jag in i köket för att göra en kontrollmätning. Men det visade sig att den vita satellitmottagaren i TV-rummet var på så den störde ut användarband 01.

Kunden drog ur elkabeln till boxen i TV-rummet och då funkade det utan konflikt.
När jag var klar programmerade jag in användarband 02 i den vita boxen i köket.

I TV-rummet blev det bra signal och sen programmerade jag in användarband 01 i den mottagaren.

Här syns det att instrumentet är inställt på användarband 01 medan användarband 02 som syns till höger är satellitmottagaren i köket. Programmerar man båda på samma användarband blir det konflikt.

Men det är faktiskt dåligt gjort av Allente att bara skicka ut ett mikrovågshuvud utan noggranna instruktioner om hur man programmerar in de olika användarbanden. Dessutom undrar jag hur Allente tror att kunden ska få bra signalkvalitet utan ett professionellt antenninstrument?

Om du vill veta mera om Sat-CR-24 mikrovågshuvudet och användarbanden kan du läsa här.

Kommentarer inaktiverade.