Single Cable LNB med 24 band

Canal Digitals senaste mikrovågshuvud har 24 st. användarband via tre likadana utgångar, där alla är Single Cable, även kallat Sat-CR eller Unicable.

Att det är 3 likadana utgångar innebär att de är ihopkopplade, så om du har valt UB01 (1210MHz) från utgång 1, så får du inte välja UB01 på någon av de 2 andra utgångarna. Det är för övrigt viktigt att inte programmera in samma användarband i 2 olika mottagare anslutna till samma mikrovågshuvud för då blir det konflikt.

De vita ADB-boxarna, HD PVR 5720 SX och SmartBox klarar endast användarband 1-8 då de inte stödjer standarden EN50607 som krävs för användarband 9-24.

Canal Digitals SmartBox tar användarband 2 och 3 som standard.
OnePlace tar användarband 9, 10, 11 och 12 som standard.
Men sen kan du naturligtvis programmera in vilka användarband du vill. Förslagsvis användarband med lägst frekvens till mottagaren som är längst bort eftersom signalen på en högre frekvens dämpas mera.

TV-apparater med inbyggd satellitmottagare brukar inte* klara av att hantera en Sat-CR signal, så till såna TV-apparater krävs ett annat LNB.

De utgående frekvenserna är följande:

 • UB01 1210MHz
 • UB02 1420MHz
 • UB03 1680MHz
 • UB04 2040MHz
 • UB05 1005MHz
 • UB06 1050MHz
 • UB07 1095MHz
 • UB08 1140MHz
 • UB09 1260MHz
 • UB10 1305MHz
 • UB11 1350MHz
 • UB12 1475MHz
 • UB13 1520MHz
 • UB14 1565MHz
 • UB15 1610MHz
 • UB16 1725MHz
 • UB17 1770MHz
 • UB18 1815MHz
 • UB19 1860MHz
 • UB20 1905MHz
 • UB21 1950MHz
 • UB22 1995MHz
 • UB23 2085MHz
 • UB24 2130MHz

User Band i frekvensordning blir så här:

 • 1005MHz UB05
 • 1050MHz UB06
 • 1095MHz UB07
 • 1140MHz UB08
 • 1210MHz UB01
 • 1260MHz UB09
 • 1305MHz UB10
 • 1350MHz UB11
 • 1420MHz UB02
 • 1475MHz UB12
 • 1520MHz UB13
 • 1565MHz UB14
 • 1610MHz UB15
 • 1680MHz UB03
 • 1725MHz UB16
 • 1770MHz UB17
 • 1815MHz UB18
 • 1860MHz UB19
 • 1905MHz UB20
 • 1950MHz UB21
 • 1995MHz UB22
 • 2040MHz UB04
 • 2085MHz UB23
 • 2130MHz UB24

Det gäller även att hålla koll på signalnivån eftersom den aldrig får komma under 55 dBµV eller -53.75 dBm för att Sat-CR kommandona ska fungera. Ska man dessutom ha lite säkerhetsmarginal så bör man aldrig gå under 60 dBµV eller -48.75 dBm.

När alla utgående frekvenser är aktiverade ser ut så här på spektrumet.
Vid den här testen hade UB 08 den högsta signalstyrkan.

UB 14 hade lägsta signalstyrkan.

Det är faktiskt ganska stor skillnad mellan 85,5 och 75,8 dBµV.

Användarband 24 som ligger ända uppe på 2130 MHz hade 79,7 dBµV i signalstyrka.


* En toppmodell av Samsung-TV ska enligt en kollega klara av att hantera Sat-CR signal.


Modellbeteckning:
Canal Digital DCSS LNBF
Modellnamn: FR8-A924D


Viktigt att veta är att det inte går att använda en “billig” sat-finder för att justera en parabol eller en plattantenn som levererar Sat-CR-signal. Så slösa inte bort era pengar på en Satellite Finder i onödan.

Om inte instrumentet skickar något Sat-CR-kommando så ser det ut så här även om en Sat-finder är inkopplad och parabolen är justerad till maximal signal … alltså ingen signal.

När mikrovågshuvudet får ett kommando så startar valt Sat-CR användarband med (i det här fallet) signalstyrkan 83,2 dBµV vilket om det nu skulle funka får visaren att visa t.ex. 9 i en sat-finder.

När det sedan är full signal från satelliten så är signalstyrkan fortfarande 83,2 dBµV vilket om det nu skulle funka får visaren att visa t.ex. 9 i en sat-finder. Dvs. exakt samma värde som tidigare.

Så slösa inte bort era pengar på en Sat-finder utan kontakta mig istället.

Kommentarer inaktiverade.