Pixelnivå!

Med analog TV kan man få bättre eller sämre bild, men med digital signal så finns det i princip bara två lägen – bild eller ingen bild. OK, det finns en hårfin gräns däremellan när det blir blockbildningar och pixlar i bilden, samtidigt som det inträffar blir det ofta ljudstörningar med irriterande knäppningar i högtalarna.

För att undvika störningar i en TV som är kopplad till marknätet (DVB-T eller DVB-T2) så ska signalnivån vara minst 45 dBμV och kvalitén ska ha minst 25 dB i MER-värde. Det är inga påhittade siffror, utan de är noggrant uträknade och framtagna av bl.a. Teracom som sköter utsändningarna av TV via marknätet i Sverige. Detta betyder inte att bildstörningarna kommer som en blixt från en klar himmel när signalnivån sjunker till 44 dBμV. Det ska enligt bestämmelserna finnas 6 dB i marginal, vilket betyder att systemet ska klara en felfri bild om väderdämpningen gör att signalnivån går ner till 39 dB. Men då är man väldigt nära störningarna. Hur mycket marginal det finns beror på vilken sorts mottagare man har, då vissa klarar lägre signalnivå än andra.

Hur låg signalstyrka man kan ha innan störningarna syntes testade jag en gång genom att dämpa signalen samtidigt som jag tittade på TV’n och mätte signalstyrkan. Nu gick det inte ens att mäta så lågt, men jag räknade ut att störningarna kom när signalen var så låg som 29 dBμV. Jag höjde sakta och såg att vid 33 dBμV blev det en stabil störningsfri bild. Därmed kan man konstatera att PIXELNIVÅN, dvs. signalnivån när TV tittaren överhuvudtaget märker att det finns ett fel ligger på ca. 32 dBμV.

Men detta betyder inte att allt är frid och fröjd om man har en signalstyrka på endast 33 dBμV, för inuti boxen håller processorn på med ett hysterisk arbete för att rätta BIT-felen. Eftersom signalen bara består av ettor och nollor, så kan processorn själv rätta vissa fel, men när processorn jobbar hårt och någon beordrar mera arbete, som t.ex. ett kanalbyte, då storknar den. Det är alltså då boxen fastnar och man måste rycka ur elkabeln för att nollställa alltihopa igen. Orsaken till att en box fastnar och hänger upp sig hela tiden är så gott som alltid signalrelaterat. Du ser inget fel på bilden, men boxjäkeln hänger sig stup i ett!

Många tror att det blir bra om de kopplar in en förstärkare, men det som händer då är att signalstyrkan blir högre medan signalkvaliteten är precis lika dålig.

Så här ska det se ut när det är perfekta muxar. Observera att signalstyrkan på bilden nedan är ungefär lika stark som den på bilden ovan. Det som skiljer otroligt mycket är signalkvaliteten.

Tillslut inser de flesta att de behöver professionell hjälp av någon med bra antenninstrument så de kontaktar mig.

Jag brukar börja med att fråga kunden en hel del om antennanläggningen så att jag kan förbereda vilket material som behövs samt vilken tidsåtgång som behöver planeras. I telefonen får jag ofta höra att: – “Det är bara några kanaler där störningar förekommer, medan andra kanaler går perfekt. …. och TV’n i sovrummet, där är det ALDRIG fel. Antennen, den köpte vi på Clas Ohlson för bara 5 år sedan, så den kan det absolut INTE vara fel på.”

OK, vi kommer överens om en tid och jag kommer på hembesök. Vid mätningen är ofta signalstyrkan lägre än mätbart värde, ofta neråt 35 dBμV, för det är ju först då som den vanliga TV-tittaren upptäcker att det är fel överhuvudtaget. Men jag har faktiskt besökt kunder som har haft bild på TV’n trots mycket dålig signal. Ett ställe kan du läsa om här.

För att åtgärda problemet måste jag till att börja med hitta ett ställe där signalstyrkan uppgår till minimikravet 45 dBμV och signalkvalitén till 25 dB i MER-värde. För att komma upp till det krävs det ofta en ny antenn, eller i vart fall en ny kabel från den befintliga antennen vars kopplingsdosa ofta är i dåligt skick.


Förutom dåliga antenner så förekommer det gamla torra koaxialkablar, med en spröd mantel som liknar äggskal.


Inomhus är kanske signalen nere på 52 dBμV vilket kan vara ett gränsfall om den ska fördelas till några TV-boxar. Så om signalstyrkan riskerar att hamna under 45 dBμV monterar jag en förstärkare med t.ex. 20 dBμV förstärkning. 52 dBμV in + 20 dBμV förstärkning = 72 dBμV ut ur förstärkaren. Då räcker signalen till att montera kablar, kontakter, fördelare och antennuttag mm. I slutänden är signalstyrkan in i alla TV-boxarna ca. 55 dBμV och alla är nöjda 🙂

Men viktigt att komma ihåg är att, BILDEN blev INTE bättre!!
OK, den är störningsfri, men den är inte bättre 🙂
Vill ni ha bättre bild så måste ni tyvärr köpa en bättre TV.

Så kan vardagen vara för en antenntekniker 🙂


Bra att veta:

En fördubbling av signalstyrkan motsvarar: +3 dB

En halvering av signalstyrkan motsvarar: -3 dB

Signalnivån ska vara minst 45 dBμV. Det är ingen påhittad siffra, utan den är noggrant uträknad och framtagen av bl.a. Teracom 

“Pixelnivån”, dvs. när en vanlig TV-tittare upptäcker att det finns ett problem överhuvudtaget beror på digitalmottagarens prestanda. Men den är någonstans inom spannet 29 till 40 dBμV.

Signalkvalitén ska vara minst 25 dB i MER-värde.

Link Margin som ska vara minst 6 dB kan ni läsa i kolumnen LM i mina dataloggar. Det är ett värde som visar hur långt det är till störningarna, så alltså ska de siffrorna vara så höga som möjligt.


Signalkraven och bildfelen gäller även för dig som har kabel-TV eller parabol, men det är enklast att förklara med marknätets dB-siffror.


Här kan ni se en typisk datalogg med godkända signalvärden direkt ur antennen. “Ur antennen” betyder att detta var på taket vilket bara är första steget i installationsarbetet. Nästa steg är att se till att kvalitetskravet på minst 25dB i MER-värde behålls ända in i digitalboxen.


Jag har även konstaterat att pixelnivån ligger vid ungefär 8,5 dB i MER-värde. När signalen kom under 8,5 dB började störningarna synas och vid 8,0 dB försvann bilden helt.

Klicka bilden för att läsa om det.

Kommentarer inaktiverade.