DishTurns

Sammanslagningen av Viasat Consumer och Canal Digital har slutförts och de två TV-distributörerna har nu blivit Allente. Så arbetet har börjat med att rikta om alla Viasat-TE57-paraboler och uppdatera satellitmottagarna till att ta in TV-kanalerna fr…

Läs mera …

DishTurn 2020

Sammanslagningen av Viasat Consumer och Canal Digital har slutförts och de två TV-distributörerna har nu blivit Allente. Så nu har arbetet börjat med att rikta om alla Viasat-TE57-paraboler och uppdatera satellitmottagarna till att ta in TV-kanalerna…

Läs mera …