Installation av en Johansson Profiler Revolution 6700

Fagor-förstärkarna som sitter i många mindre hyreshus och bostadsrättsföreningar har funkat bra tidigare, men sedan Teracom började sända ut Boxers kanaler bredvid varandra funkar den inte längre. Fagor Micro-MATV klarar alltså inte grannkanaler. En koll av insignalen från den befintliga UHF-antennen visar bra signal. Inkommande på MUX1 är 31 dB…

Läs mera …