Slut med analoga TV-kanaler i Sandnets fibernät.

Den 18 mars slutade Sappa med att distribuera analoga TV-kanaler i Sandnets fibernät. För att få in kanalerna digitalt krävs det en kanalsökning vilket inte alltid är så lätt. Så jag fick i uppdrag att hjälpa en kund med detta.

Det första jag gjorde när jag kom till kunden var att kolla TV-signalen ur Sandnets fiberbox.

Alla kanaler fanns tillgängliga.

Jag gick in i konferenslokalen och kollade signalen.


Efter att jag hade konstaterat att signalen var bra startade jag kanalsökningen och sen blev det mycket bra bild i Samsung TV’n.

Kommentarer inaktiverade.