Inkoppling av ny Samsung UHD-mottagare

Kunden hade fått hem en ny mottagare men fick ingen signal. Så jag började med att koppla in instrumentet för att se om det var Sat-CR eller universalsignal. Jag såg även att det fanns en annan mottagare i huset eftersom det fanns aktiva Sat-CR-signaler. Jag kollade signalen från användarband 4.…

Läs mera …