16 år med i stort sett samma ersättning.

Otroligt att de själva höjer priserna med 158% utan att höja ersättningen i motsvarande grad till de som gör att de har kunder överhuvudtaget. Sjukt snålt är bara förnamnet och vi är många tekniker som känner oss utnyttjande. 🙁

Det började för 16 år sedan, den 23 februari 2005, då Canal Digital bestämde att ersättningen för en “fri basinstallation” skulle vara 1350 kronor inklusive moms vilket jag redan då tyckte var lite väl lågt. När jag sa det fick jag svaret:
“- Se det som ett genomsnitt. Ibland är det mindre jobb vid en installation så du kan ta igen på gungorna vad du förlorat på karusellen Problemet avseende Canal Digital jobben är att det så gott som alltid har varit karuseller de senaste 16 åren, alltså ingen chans att ta igen “förlusterna” på några gungor.

Sedan vi skrev avtalet har priser och löner ökat en hel del. T.ex. har lönen för en anställd antenntekniker ökat med närmare 50% under de senaste 16 åren.


Men samtidigt har ersättningen från Canal Digital och Viasat har varit ungefär densamma år efter år efter år ….. Detta betyder att vår köpkraft har urholkats kraftigt. År 2005 kunde jag t.ex. lämna in firmabilen på verkstan och få en enklare årsservice för ca. 2000 kronor. Nyligen lämnade jag in bilen för årsservice som kostade strax över 5000 kronor.

Kurvan nedan illustrerar vad en antenntekniker får för pengarna efter en installation.

I och för sig höjdes ersättningen för en standarsinstallation till 1500 kronor sommaren 2019, men för att få 150 kronor mera ska vi installatörer hålla med kabel, kontakter och kabelklammer, så därför går den “höjningen” i bästa fall jämt ut. Det täcker i alla fall nettokostnaden om vi köper in minst 1000 meter koaxialkabel, 500 F-kontakter och 1000 kabelklammer, men köper vi in mindre mängd räcker inte de 150 kronorna till installationsmaterialet.

Hösten 2019 började Canal Digital att lägga ut lagret hos installatörer och när vi tar med material till kunden får vi 125 kronor för det. Canal Digital tycker att detta är en höjning av ersättningen, men jag tycker att den dryga hundralappen går ganska jämt ut med kostnaden för lagerhantering, inventering, försäkring samt bortforsling av förpackningsmaterial.

Vi får även 62,50 kronor om säljaren är någon annan och detta kan jag faktiskt se som extra betalt.

Sen kan vi få 10 kronor per kilometer i reseersättning om sträckan längre än 50 kilometer. Den extra ersättningen för resan täcker i alla fall kostnaden för firmabilen, men restiden får vi dock inget för.

Så i stort sett har det varit samma ersättning i 16 långa ÅR samtidigt som abonnemangs-avgiften för kunderna har höjts varje år.

År 2005 kostade Canal Digitals Familjepaket 189 kr/mån och från och med den 1 mars 2021 kostar motsvarande paket (Baspaketet + Underhållning + Sport) 488 kr/mån vilket är en höjning med 158%

Med samma prisutveckling borde vi få ungefär 3500 kronor inkl. moms i ersättning för en basinstallation. Men nu begär jag inte 158% mera än vad vi fick år 2005, men om vi ska följa den allmänna kostnads- och löneutvecklingen så bör ersättningen för en basinstallation vara någonstans runt 3000 kronor inklusive, kabel, kontakter, kabelklammer och moms.

Ersättningen borde naturligtvis vara indexreglerad och fungera som en indexklausul i ett hyresavtal:
“En indexklausul fungerar helt enkelt som så att hyran räknas om med hjälp av förändringen i KPI (konsumentprisindex). Har KPI gått upp ökar alltså hyran, medan om KPI går ned minskar hyran med samma nivå som KPI.”

– Tar du så mycket i timmen, undrar du som är anställd?
I slutändan efter att jag har betalat moms, sociala avgifter, skatt, revisorn, utbildningar, servicebilen, försäkringar, verktyg och antenninstrument mm. så blir min lön förhoppningsvis lika som den anställde arbetarens lön.

Jag fick en tänkvärd kommentar av en annan tekniker, som har fått nog av den dåliga ersättningen och slutat göra installationer åt Canal Digital:
– 1200 kronor före kostnader och skatt och då ska det även täcka försäkringar, verktyg, andra kostnader? Du ……. du betalar för att få göra jobben. Det där funkar väl inte i längden? Det går inte. Tiggaren utanför ICA tjänar mer!

Förutom att ersättningen är i stort sett densamma tillkommer fler arbetsuppgifter som t.ex. att ansluta satellitmottagarna till internet. Vad som egentligen ingår i en basinstallation står i överenskommelsen som vi gjorde år 2005.

  • Fast montering av en parabolantenn med tillhörande väggfäste i fritt söderläge max 3 meter upp på vägg.
  • Den bifogade kabeln ska fästas med klammer på träfasad och innervägg.
  • Om särskilda förhållanden föreligger, exempelvis långt avstånd mellan antennens position och din TV, kan extra debitering komma att ske.
  • Anslutning och installation av satellitmottagaren samt en demonstration av mottagarens huvudsakliga funktioner.
  • Canal Digital rekommenderar endast CANT-auktoriserade tekniker för att garantera din TV-upplevelse.

Eftersom ersättningen fortfarande är densamma efter 16 år så blir det allt svårare att få en rimlig lön för jobbet. Installationsarbetet som montering, justering av parabol, kabeldragning och driftsättning av en standard satellitmottagare tar ca. 2 timmar i anspråk. Sen tillkommer restid samt den administrativa tiden, så totalt 3 timmars arbete med en installation är faktiskt inte ovanligt.

Angående installation av satellitmottagare i flera rum så är den ursprungliga överenskommelsen att kunden erhöll ett installationsbidrag på 500 kronor inklusive moms per rum. Detta betyder inte att det ingick installation av extra satellitmottagare helt gratis. Det betyder att Canal Digital betalade 500 kronor av den extra kostnaden. Dessutom ingick inte koaxialkabel, klammer, F-kontakter och eventuellt fördelare. Sedan sommaren 2019 betalar Canal Digital ut ett installationsbidrag på 562,50 kronor per extra rum men då ska vi ska hålla med installationsmaterialet, så det är snarare en sänkning av ersättningen till oss tekniker.

Men det är faktiskt inte bara Canal Digital som betalar en låg ersättning. Boxer och Viasat är minst lika dåliga att betala vad en seriös CANT-auktoriserad antenntekniker kostar. Den låga ersättningen betyder i förlängningen att de får allt svårare att överhuvudtaget hitta någon som vill göra jobben. Det händer titt som tätt att ärenden vandrar från den ena till den andre, samtidigt som kunderna får vänta allt längre.

Den låga ersättningen orsakar även att återväxten i branschen är så gott som obefintlig. Om det inte går att få en rimlig lön för arbetet så finns det ingen som utbildar sig till antenntekniker och även om de skaffar en utbildning så finns det ingen bank som lånar ut startkapital.

Kanske polacker och rumäner tar över detta också? Visst finns det de som jobbar billigt och TV-anläggningen funkar oftast – en stund. När det börjar bli störningar på TV’n har ju montören hunnit långt härifrån, men så blir det ofta när det kommer utsocknes montörer. De kan skruva upp en parabol, kasta kabeln över taket, vidare genom fönstret och få bild på TV’n inom nån timma. Men sen då, när snöraset drar med sig prylarna …. suck!

Jag bor ju här och träffar mina kunder på affären, bensinmacken, Systembolaget eller varsomhelst. Då måste anläggningen bara funka, sen har jag viss yrkesstolthet som en del saknar.

När det ringer kunder som vill ha hjälp med sin TV-anläggning brukar jag fråga vad det är för prylar och om jag få klart för mig att de fortfarande har garanti på anläggningen brukar jag säga:

– Ja men då är det ju ett backjobb.
– Vadå, vill du inte ha jobbet, undrar kunden.
– Jovisst, men om jag kommer dit vill jag ha betalt, men om de fixar backjobbet blir det gratis.
– Nu har de varit här 5 gånger men det blir bara skit, så nu betalar vi hellre för att få ordning på det här, svarar kunden.

Som sagt, jobba “billigt” går ju, men kvalitén blir därefter, vilket i sin tur skapar missnöjda kunder.

Jag är bland de sista antennteknikerna i Gästrikland och även i resten av Sverige är medelåldern på oss antenntekniker ganska hög. Så frågan är, vem ska ta över efter oss?

Nu har det gått 16 år med samma ersättning, men mycket längre än så blir det nog inte. Om de inte höjer ersättningen snart så slutar jag med service och installationsuppdrag, men jag kan ju fortsätta att montera det jag själv säljer, för då erhåller jag lite provision vilket höjer den totala ersättningen till en dräglig nivå. Sen lovar jag inte kunderna att allt ingår helt gratis som vissa säljare gör.

Beställer ni av nån säljare som ringer eller om ni beställer via internet vet ni aldrig vem som kommer och monterar, men om ni beställer av mig vet ni exakt vem som kommer och installerar anläggningen. Då kan ni vara säkra på att få en bra installation med dokumenterad signalkvalitet.


Edit:
Under förmiddagen har jag blivit kontaktad av flera antenntekniker som håller med till 100% om vad jag har skrivit.

Kommentarer inaktiverade.