Arbeten med antenner till marksänd TV.

Stenhällsgatan, Norrsundet Kundens antenn var lite defekt, men vid en kontrollmätning visade det sig att det inte hade någon signalmässig betydelse. Jag klättrade upp på taket, ställde mig på skorstenen, anslöt antenninstrumentet direkt på den befintliga antennen och gjorde en testmätning. Sen testade jag med en logperiodisk antenn. Det blev…

Läs mera …

Arbeten med vanliga TV-antenner.

Den hårda vintern blev sista dödsstöten för de gamla antennerna. En testmätning på taket med en handhållen logperiodisk antenn visade att det fanns hopp om att erhålla en godkänd signal. De visade sig att det förutom en ny antenn krävdes ett nytt skorstensfäste, ett nytt rör och en ny kabel.…

Läs mera …