Arbeten med vanliga TV-antenner.

Den hårda vintern blev sista dödsstöten för de gamla antennerna. En testmätning på taket med en handhållen logperiodisk antenn visade att det fanns hopp om att erhålla en godkänd signal. De visade sig att det förutom en ny antenn krävdes ett nytt skorstensfäste, ett nytt rör och en ny kabel.…

Läs mera …