Arbeten med antenner till marksänd TV.

Stenhällsgatan, Norrsundet Kundens antenn var lite defekt, men vid en kontrollmätning visade det sig att det inte hade någon signalmässig betydelse. Jag klättrade upp på taket, ställde mig på skorstenen, anslöt antenninstrumentet direkt på den befintliga antennen och gjorde en testmätning. Sen testade jag med en logperiodisk antenn. Det blev…

Läs mera …