Hopplöst med marksänd TV.

En kund hade problem med signalen till de marksända TV-kanalerna så de besökte Elon i Hofors som rekommenderade mig. Jag misstänkte redan när kunden sa vilken adress de bor på att huset ligger i radioskuggan. Men bäst att kolla tänkte jag, för det kan ju finnas signal.

När jag kom dit såg jag att UHF-antennen hade sett sina bästa dar.

Jag klättrade upp på taket och gjorde en testmätning med en handhållen logperiodisk antenn. Som synes var det så gott som obefintlig signal från TV-masten i Gävle.

Jag hittade Mux 2 från Borlänge.

Mux 1 från Borlänge var dock riktigt usel

– Men det har ju funkat skapligt förut, det har bara varit störningar ibland, sa kunden, så jag gjorde en koll av signalen efter förstärkaren i vardagsrummet. Jag såg att signalen på Mux 2 varierade kraftigt. Ena stunden var det 17-18 dB i MER-värde.

För att några sekunder senare ramla ner till 13-14 dB i MER-värde. Men Link Margin, alltså hur många dB det är till störningarna var alltid på minussidan. Enligt kraven ska det vara minst 6 dB i Link Margin men att få det bedömde jag som omöjligt inom rimliga ekonomiska gränser. Jag breddade upp Mux 2 och som ni ser var den kraftigt deformerad.

Så jag kunde bara rekommendera kunden att skaffa TV-signal via satellit eller via fiber som är på gång till hösten.

Kommentarer inaktiverade.