Justering av polarisation.

En kund hörde av sig eftersom det ofta var störningar på Canal Digitals, eller numera Allentes kanaler.

Jag kände till stället för jag installerade anläggningen dagen före julafton 2016 och sedan gjorde jag ett serviceuppdrag genom Canal Digital den 5 oktober 2018. Men nu var det dags att besöka kunden på Per-Nils väg igen.

När jag kom dit såg jag redan nerifrån marken att polarisationen var felinställd.

Jag frågade kunden om någon hade försökt att justera själv och vridit mikrovågshuvudet. Men de hade inte rört prylarna, förutom när de sopade bort snö. Så troligen hade de kommit åt mikrovågshuvudet med kvasten.

Innan jag justerade något kontrollerade jag signalen från parabolen.

Efter mätningen kunde jag konstatera att ingenting var godkänt. Kravet är minst 13 dB i MER-värde och minst 6 dB i Link Margin, alltså marginal till störningarna.

Jag justerade polarisationen och kontrollerade att inte fästet till mikrovågshuvudet var spräckt.


Nu blev det godkänd signalkvalitet på rubbet.

Jag gick in i vardagsrummet och kontrollerade signalen.

Som synes blev det godkänd signal på rubbet.

Det blev en avsevärd förbättring på framförallt 10,778 GHz horisontellt där TV4 Motor HD sänds.

Där var det från början 10,1 dB i MER-värde och efter justering av polarisationen blev det 16,1 dB i MER-värde. 6 dB i förbättring kanske inte låter så mycket, men om dåligt väder gör att signalkvaliteten halveras återstår 13,1 dB och om det blir ännu sämre väder så signalen halveras ytterligare en gång återstår det 10,1 dB

Alltså måste signalkvaliteten halveras 2 gånger innan den blir så dålig som den var innan min justering.

Kommentarer inaktiverade.