Trots 4 besök lyckades inte Allentes “tekniker” få anläggningen att fungera.

Den här kunden har 2 st OnePlace-mottagare med hårddiskar där man med varje mottagare ska kunna spela in 3 kanaler samtidigt som man kollar på en fjärde. Sen har de en Smart-box med hårddisk där man kan spela in en kanal samtidigt som man kollar på en annan.

Således finns det 10 st. tuners (kanalväljare) som måste ha signal utan att störa någon annan. Men trots många telefonsamtal med kundtjänsten samt 4 besök av Allentes så kallade tekniker fungerade inte anläggningen, så kunden kontaktade mig för att få professionell hjälp.

När jag kom dit började jag med en visuell koll och såg att de hade 2 paraboler fast bara en användes.


På den översta parabolen satt det ett Sat-CR-24 mikrovågshuvud som skulle ge signal till de 3 satellitmottagarna i huset.

Den undre parabolen hade tidigare använts till Viasats kanaler från Astra satelliterna på 4,8° öst.

Lite trassliga kablar fanns det också.

Jag klättrade upp på taket och började med att kolla in sjöutsikten.

För att kunna få stöd under fötterna gjorde jag en special med en fastbunden stege.

Sen kollade jag signalen och såg att de hade MER-värden på 15,15 dB i genomsnitt.

Sen tog jag bort en av parabolerna för att få plats med en parabol lagom högt för att komma ovanför snön som kommer i vinter samt tillräckligt lågt för att den inte ska svaja i vinden. Jag tog även bort en DiSEqC-switch som var inkopplad till en av mottagarna. En sådan switch är definitivt inte kompatibel med Sat-CR-signal, så den var säkert en stor bidragande orsak till de flesta problem.

Jag flyttade även över Sat-CR-24 mikrovågshuvudet på ett singelfäste så att det kom i den optimala fokuspunkten, sen var det bara att justera och montera kablarna.

Efter åtgärd fick jag MER-värden på 18,14  dB i genomsnitt, vilket betyder att jag fördubblade signalkvaliteten.

En av OnePlace-mottagarna med hårddisk stod i en relaxavdelning vid tvättstugan där jag gjorde en datalogg av signalen på användarband 01 som ligger på 1210 MHz. Eftersom det var längst kabel till tvättstugan programmerade jag in användarbanden med lägst frekvenser, dvs. UB 05, 06, 07 och 08 i den mottagaren.

Även i sovrummet gjorde jag kontrollmätningen på UB 01, sen programmerade jag in de användarbanden som en OnePlace-mottagare tar som standard, dvs UB 09, 10, 11 och 12.

Även i TV-rummet gjorde jag kontrollmätningen på UB 01, sen programmerade jag in de användarbanden som en Smartbox tar som standard, dvs UB 02 och 03.

Sen gjorde jag en koll när alla användarbanden var aktiverade.

Här skrev jag på bilden vilken mottagare som har respektive användarband.
– Användarband 05, 06, 07 och 08 är till mottagaren vid tvättstugan.
– Det markerade 01 är antenninstrumentet.
– Användarband 09, 10, 11 och 12 är till OnePlace-mottagaren i sovrummet.
– Användarband 02 och 03 är Smart-boxen i TV rummet.

Det färdiga resultatet.

En närbild på Sat-CR-24 mikrovågshuvudet med en kabel till varje mottagare.

Men jag såg även att kablarna måste bytas för snart kommer vattnet in och då blir det problem.

Lite problem med kablarna var det faktiskt redan eftersom de var uppfästa med en klammerpistol. Om någon av dessa märlor blir för hårt islagen eller om det är en kraftig böj på kabeln någonstans studsar signalen vilket innebär att det kan bli problem med Sat-CR-signalen. Troligen är det därför jag inte fick alla användarbanden att fungera i relaxen vid tvättstugan.


Om varken Allentes kundtjänst eller flera av deras utsända så kallade tekniker lyckades få anläggningen att fungera efter 4 besök, då kan jag väl skriva att jag har gjort en åtgärd efter att amatörer har försökt?

Det är inte alls min mening att “klanka ner på kollegor” men om de inte fixar en sån här anläggning är det dåligt. Det är ju saker man ska kunna om man är en CANT-auktoriserad antenntekniker.

Kommentarer inaktiverade.