Justering av en gammal nätparabol.

Kunden ringde och sa att han hade kommit åt mikrovågshuvudet så att signalen blev dålig. Jag frågade vad det var för parabol och enligt kunden var den bara några år gammal.

Men när jag kom dit såg jag att det var en minst 20 år gammal Amstrad nätparabol.

Mikrovågshuvudena var dock lite nyare så jag justerade polarisationen och parabolen för att få bättre signal från Thorsatelliterna.

På skärmdumparna nedan syns det att det sänds kanaler både vertikalt och horisontellt på frekvensen 10,778 GHz. Alltså är det perfekt at ställa polarisationen med den frekvensen inställd.


Sen drog jag ner väderskyddet och satt fast kabeln med några buntband.

Jag kollade att kabeln inte var fuktskadad innan jag monterade den.

Jag har inte sett någon som säljer nätparaboler idag.

En koll inomhus visar att det blev bra signal till Smartboxen. Alla transpondrar fick godkänd signal men om jag ska anmärka på något så ser jag att transpondern på frekvensen 12111-vertikalt borde ha 2 dB högre MER-värde. Troligen beror detta på något i mikrovågshuvudet men det är ingen kris för det är fortfarande 8 dB i marginal till störningarna.

Kommentarer inaktiverade.