4G störningar på 800MHz-bandet

Ett pressmeddelande från CANT.

Många konsumenter upplever TV-störningar som en följd av att Post- och telestyrelsen (PTS) auktionerat ut frekvenserna för TV sändningar på 800 MHz-bandet till bredband via 4G.

2011 startade några mobiloperatörer 4G-mobiltelefoni/mobilt bredband på 800-MHz bandet (791-862 MHz). Ett frekvensområde som dessförinnan användes för att sända TV från Teracoms markbaserade sändare. Därför var nästan alla befintliga antennanläggningar för mottagning av marksänd TV fram till 2011 konstruerade för att ta emot dessa signaler. När så plötsligt helt andra signaler började sändas inom sagda frekvensområde resulterade det i störningar. Det hände långt ifrån överallt, men på många platser i hela landet. Störst är problemen av naturliga skäl i närheten av sändarmasterna (basstationerna) för 4G. De störda TV-konsumenterna märker störningarna som uteblivna eller kraftigt störda TV-program. Samma symtom kan dock bero på helt andra saker, vilket gör det i stort sett omöjligt för en normal TV-konsument att fastställa felorsaken.

Tre företag har tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS) att bedriva mobilt bredband på 800 MHz-bandet och i tillståndsvillkoren finns angivet att de ska ha ett gemensamt ställe till vilket störningsfallen kan anmälas. Denna tjänst sköts av Telekområdgivarna, som vidarebefordrar anmälningarna till respektive tillståndsinnehavare. Anmälningarna till Telekområdgivarna var nästan tre gånger så många 2013 jämfört med 2012, vilket är en naturlig utveckling eftersom det skett en kraftig utbyggnad av 4G/800-näten.

Rent tekniskt är det i normalfallet inga större svårigheter att avhjälpa störningsfallen, åtminstone inte för fackfolk. Det finns några typiska åtgärder som klarar det mesta. Vanligtvis behöver utrustning bytas eller kompletteras. I mer komplicerade fall måste antennanläggningar modifieras i större utsträckning. Hjälp finns att få, för runt om i landet finns antenninstallatörer och serviceföretag som har specialistkompetens inom området. Dessa är CANT-auktoriserade, vilket bland annat innebär att de har såväl certifierade tekniker som nödvändiga mätinstrument. CANT-auktorisationen, som är märkesneutral och kompetensbaserad, gör det lättare för konsumenterna att hitta de kvalificerade antennföretagen. Ett bra sätt att göra det är att besöka www.cant.se och leta reda vilka av dessa företag som finns på eller i närheten av sin bostadsort.

Den största svårigheten för TV-konsumenterna är att förstå att ett avbrott eller dålig funktion kan bero på en störning från en främmande signal (4G/800) och inte på ett fel på själva TV’n, boxen eller abonnemanget. En naturlig reaktion hos TV-kunderna är att kontakta den operatör som levererar TV-programmen eller den man köpt TV’n av. Det är bra vägar att gå under förutsättning att de leder vidare till en CANT-auktoriserad specialist. Ett alternativ är givetvis att kontakta ett CANT-auktoriserat företag direkt.

Detta är ett fel som blir alltmer förekommande vartefter 4G-näten byggs ut. Har du störningar på TV’n? Ring 070-6308000 så kommer vi överens om en tid när jag kan mäta, lokalisera felet och åtgärda din antennanläggning.

Kommentarer inaktiverade.