Åtgärd av TV, satellitsignal och internet.

Kunden hade problem med ett sprakande ljud i TV’n samt att satellitsignalen var något väderkänslig. Sen var det även problem med anslutningen till internet via datorn.

Jag började med att kolla satellitsignalen från parabolen som jag monterade den 8 mars 2018.

Jag konstaterade att signalkvaliteten var lite sämre än vad det brukar vara samt att 10778-horisontellt med 5,0 dB i LM inte var godkänd. Värdena i den högra kolumnen LM ska vara minst 6 dB, vilket betyder att det ska vara minst 6 dB i marginal till störningarna.

Det visade sig att parabolfästet satt lite dåligt med 2 av skruvarna så de bytte jag och finjusterade parabolen. En ny datalogg visar att jag lyckades förbättra signalen 2,44 dB i snitt vilket inte låter som speciellt mycket. Men tänk då på att +3 dB är det dubbla, så alltså lyckades jag nästan fördubbla signalkvalitén.

Men det skulle ha blivit något bättre signal om inte grannens träd hade börjat skymma signalen en aning. Så det blir troligen ett återbesök för att flytta parabolen när kunden har sågat ner ett eget träd.
(Jag har ritat en stjärna där jag uppskattar att satelliten befinner sig.)

Det sprakande ljudet berodde på något kommunikationsproblem mellan OnePlace-mottagaren och Grundig TV’n. När bildupplösningen i OnePlace-mottagaren stod på AUTO kom det ett sprakande ljud, men när jag ändrade till 1080i blev det bra. Att det står 1080i är ändå helt OK för Grundig TV’n klarade ändå inte Ultra HD.

Problemet med internet i datorn visade sig vara ganska enkelt. Det var bara ikonen för Microsoft Edge som hade gömt sig.

Kommentarer inaktiverade.