Träden skymde satelliterna till Viasat.

De håller på att byta panel på huset så de tog bort parabolen, men vid återmonteringen lite högre upp fick de ingen signal. Det visade sig att en gren på trädet skymde signalen. När parabolen satt lite lägre gick antagligen signalen in under grenen, men det hade aldrig varit riktigt bra.

En datalogg av signalen visade att den är ganska usel.

11,265 GHz vertikalt gick inte in alls.

11,265 GHz horisontellt gick inte ibland, men försvann rätt var det var.


Kunden ska ta ner det skymmande trädet och då kommer säkert signalen.

Men att justera parabolen till 0,8° väst blir intressant, för att inte säga ganska omöjligt utan att ta ner ytterligare träd.

Kommentarer inaktiverade.