Boxer ärende 108890

Det här var ett lite struligt ärende. Det började med att kunden kontaktade Boxer eftersom han inte fick in National Geographic som han hade valt i paketet Flex 8. Enligt kunden såg han kanalen när programkortet var nytt och alla kanaler visades under provperioden, men efter 2 veckor då programkortet bara låser upp de förvalda kanalerna försvann bilden.

Boxer skickade då en arbetsorder, eller ett så kallat ärende, med beskrivningen; “kunden har provat olika åtgärder men verkar sakna alla kanaler i Mux 7”

När jag kom till kunden såg jag att de hade en UHF-antenn som inte tar in Mux 7 som sänds på VHF-området.

En koll i vardagsrummet visade helt OK värden på allt utom Mux 7.

Det satt en Wisi-förstärkare monterad så jag kollade vad det var för signal från antennen före förstärkaren.

En koll av spektrumet visar att det var ganska bra Simpsons.

En närmare koll av Mux 5 visar att den innehåller National Geographic.

Mux 7 däremot var ganska obefintlig.

För att visa kunden hur Mux 7 ska se ut kopplade jag in en Logperiodisk antenn till instrumentet.

En närmare koll av Mux 7 visar att den också innehåller National Geographic.

Men sen klarnade alltihopa. Det är nämligen så att National Geographic Wild finns på programplats 13 medan National Geographic HD finns på programplats 19.

Jag föreslog då att jag kunde byta till en Logperiodisk antenn som även klarar VHF-området, men kunden skulle hellre aktivera National Geographic Wild i sitt Flex 8 abonnemang.

Kommentarer inaktiverade.