Frekvenser för marksänd TV säkras fram till 2030

Pressmeddelande från Teracom:


I en rapport riktad till EU-kommissionären Neelie Kroes rekommenderar ledande experter att den marksända TV’n i Europa ska få behålla sina frekvenser fram till minst 2030.

– Rekommendationen som nu skickas till EU-kommissionen innebär att Boxers kunder och de fri-TV-tittare som har en antenn på taket kan räkna med att vi kommer fortsätta att kunna utveckla den marksända TV:n i Sverige och Europa på lång sikt, säger Stephan Guiance, vd på Teracom, som driver det marksända nätet i Sverige.

I slutet av 2013 tillsatte EU Kommissionen en expertgrupp med representanter för broadcastindustrin ch mobilindustrin, ”the High Level Group”, för att komma överens om framtida nyttjande av de frekvenser som nu används för marksänd TV i Europa. Gruppen har letts av Pascal Lamy som tidigare varit EU-kommissionär och chef för World Trade Organisation.

Den rapport som nu publiceras slår fast att frekvenserna som ligger under det så kallade 700-MHz-bandet ska säkras för marksänd TV i Europa fram till minst 2030. År 2025 ska en genomlysning göras för att se om det finns anledning att omvärdera.

Gruppens rekommendation är vidare att det så kallade 700-MHz-bandet ska frigöras till förmån för mobila bredbandstjänster inom EU år 2020 med möjliga nationella avvikelser plus minus två år. I Sverige finns dock redan ett beslut att frigöra 700-bandet redan 2017, efter beslut av regeringen i februari 2014. Frågan kring frekvenser under 700-bandet har emellertid inte omfattats av diskussionen tidigare.

– Vi är mitt inne i det omfattande arbetet att förbereda oss för att lämna 700-bandet och därför känns det skönt att vi nu har en långsiktig garanti för de frekvenser som används av marknätet, säger Stephan Guiance.

Marksänd TV är en av de största TV-plattformarna i Sverige och täcker 99,8 procent av alla hushåll i Sverige. Betal-TV-bolaget Boxer har cirka 600 000 kunder.


 

Kommentarer inaktiverade.