Förbud mot avkodningsutrustning för privat bruk?

Regeringen har 3 februari lämnat en remiss till Lagrådet om förbud mot olovlig hantering av avkodningsutrustning för privat bruk.
I lagrådsremissen förslår regeringen att privat olovlig användning av avkodningsutrustning, genom så kallad cardsharing, ska kriminaliseras.

– Problemet med olovlig användning av avkodningsutrustning fortsätter att växa, och det drabbar både branschen och de kunder som tecknar abonnemang som får högre avgifter. Den nuvarande lagstiftningen räcker inte till och måste kompletteras, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Så kallad cardsharing är ett sätt att olovligen få tillgång till betal-tv-kanaler utan att betala för det. Ett kort för digitaltv-boxar delas via nätverk och ett enda abonnemang kan på så sätt utnyttjas av ett stort antal användare. Det är i dag straffbart att i kommersiellt syfte driva nätverk för otillåten spridning av krypterat tv-utbud, men det är inte straffbart att som privatperson köpa eller ta del av tjänsterna från ett sådant nätverk.

Böter för olovlig användning för privat bruk
Det förslag som regeringen nu lägger i lagrådsremissen innebär att det ska vara straffbart att skaffa eller använda olovlig avkodningsutrustning för privat bruk. Det ska också vara straffbart att tillverka, importera, distribuera, sälja, hyra ut eller installera den olovliga utrustningen, oavsett om det sker kommersiellt eller privat.
Straffet för att skaffa eller använda olovlig avkodningsutrustning för privat bruk ska vara böter. Straffet för övrig privat olovlig hantering ska vara böter eller fängelse i högst två år, vilket redan gäller för kommersiell olovlig hantering.

Proposition till riksdagen under våren
Det förslag som ligger till grund för lagrådsremissen arbetades fram i promemorian Ds 2013:43. Promemorian har remitterats med positivt utfall. Efter att ha inhämtat och beaktat synpunkter från Lagrådet planeras en proposition som ska lämnas till riksdagen under våren 2014.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Kommentarer inaktiverade.