Ändringar i marknätet.

Den 8 november 2016 kommer Teracom att utföra ett omfattande arbete i vårt område. Den dagen blir det sändaravbrott på samtliga TV-apparater som får signalen via marknätet. När sedan sändningarna startar igen framåt kvällen så måste alla göra en kanalsökning. De fria TV-kanalerna SVT1, SVT2, SVT barnkanalen, SVT kunskapskanalen, TV4 och TV6 kommer att fortsätta sända i det gamla systemet DVB-T tillsvidare, så helt utan TV blir ni inte, men vill du på kvällen den 8 november fortsätta att titta på Boxers betalkanaler så måste du förutom att ha en antennanläggning i tipptopp även ha en mottagare som klarar DVB-T2.


147283297288756600_resized-9449611


Anledningen till det hela är att 700 MHz-området ska utrymmas och därigenom mister Boxer ca. 25% av sitt sändningsutrymme. Som ni ser ovan så försvinner MUX4 och för att få plats med alla TV-kanaler måste de komprimeras hårdare, vilket i sin tur ställer högre krav på antennanläggningen. Lite småstörningar nu betyder säkert tji bild efter den 8 november.

Från Gävle/Skogmur sänder MUX 6 på 706 MHz, så kanalerna som sänder där måste flytta. Kanalerna som sänder till höger om den vitstreckade linjen tvingas alltså flytta redan under kvartal 4 i Gästrikland.
146566552509421300_resized-4595208

f20kontakt-4351514

Bakgrund till frekvensomläggningen.
Bakgrunden är ett regeringsbeslut att en del av de frekvenser som idag används för TV-sändningar – det så kallade 700 MHz-bandet (694-790 MHz) – ska avsättas för andra tjänster, till exempel mobilt bredband. 700 MHz-bandet motsvarar cirka 25 procent av dagens sändningsutrymme i marknätet. Genom en omfattande frekvensomläggning och införande av modernare sändningsteknik (DVB-T2) kan sändarnätet optimeras och därmed bibehålla nuvarande programutbud. Enligt regeringsbeslutet ska 700 MHz-bandet vara utrymt senast 1 april 2017.

Berör alla hushåll med TV-antenn.
Frekvensomläggningen berör alla hushåll som tar emot TV via marknätet med en vanlig TV-antenn. Det gäller både de som enbart tittar på fri-tv-kanaler och de som har betal-tv via Boxer. Om man bor i ett flerfamiljshus, har kabel-TV, tittar via satellit eller IPTV berörs inte det enskilda hushållet. Däremot måste fastighetsägare, eller den som ansvarar för fastighetens TV-nät och som nyttjar marknätets TV-signaler, ändra i mottagningscentralen så att marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen.

Så här påverkas tittarna.
Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det innebär att det kommer att vara kortare och längre sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma kortare avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen. Uppdaterad information om sändningsuppehållen kommer att finnas på www.teracom.se
Fri-tv-tittarna.
Alla som tittar på fri-TV – antingen enbart eller via andra TV’n i hushållet, i sommarstugan etc. behöver göra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox eller TV för att få fortsatt tillgång till tv-kanalerna efter den regionala frekvensomläggningen.
Fri-tv-kanalerna SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV4 och TV6, kommer att sändas i samma teknik (DVB-T1/MPEG2) som innan omläggningen. Det betyder att tittarna klarar sig med befintlig mottagningsutrustning.
Betal-tv-tittarna.139690662206308000_thumb-1294827
Betal-tv-tittarna kommer att behöva göra två kanalsökningar/ominstallationer. En vid den nationella omläggningen den 5:e april och sedan på dagen för frekvensomläggningen i sitt område. En del betal-tv-kanaler byter utsändningsteknik, vilket gör att de betal-tv-tittarna som idag inte har DVB-T2 mottagare behöver byta utrustning för att kunna se samma utbud som tidigare.

Nationell omläggning 15 mars
Den 15 mars 2016 gör Teracom förberedande åtgärder inför utrymningen av 700 MHz-bandet. Det innebär förändringar för några betal-tv-kanaler, vilket kommer att påverka tittare i hela landet. För att underlätta för tittarna kommer dessa TV-kanaler att sändas parallellt under en viss tid.

I korthet innebär det att:

 • TV4 Film och CNN – Från och med 15 mars till 5 april sänds båda kanalerna TV4 Film och CNN parallellt som både DVB-T1/MPEG2 och DVB-T1/MPEG4. Därefter släcks DVB-T1/MPEG2 versionen medan DVB-T1/MPEG4 versionen finns kvar tills den regionala frekvensomläggningen genomförts enligt den etappvisa planen. Efter omläggningen övergår programtjänsterna till att enbart sändas i nya sändningstekniken DVB-T2/MPEG4 i det berörda sändningsområdet.
 • Animal Planet – Från och med 15 mars sänds Animal Planet både som standard-TV (MPEG4) och som HDTV (DVB-T2/MPEG4). När den regionala frekvensomläggningen genomförs enligt den etappvisa planen, släcks SD-versionen i det berörda sändningsområdet och kvar finns endast HDTV-tjänsten i DVB-T2/MPEG4.
 • Al Jazeera – Från och med 15 mars sänds Al Jazeera både i DVB-T1/MPEG4 (MUX 4) och DVBT2/MPEG4 (MUX 7). När den regionala frekvensomläggningen genomförs enligt den etappvisa planen, släcks dock programtjänsten i DVB-T1/MPEG4 i det berörda sändningsområdet och kvar finns endast DVB-T2/MPEG4-versionen (MUX 7).
 • Ny kanallista – I samband med förändringarna lanseras en ny logisk kanallista.

Regionala frekvensomläggningar.
Vid varje regional frekvensomläggning byter 20 betal-tv-kanaler utsändningsteknik till DVB-T2/MPEG4. Det innebär att hushållen behöver vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för DVB-T2/MPEG4 för att kunna fortsätta titta på nedanstående kanaler efter omläggningen:
145502824819738500_resized-7757666


Q2 2016

 • 2016-04-05 Kiruna & Pajala (KRN, PJ)
 • 2016-04-19 Gällivare (GLE)
 • 2016-05-03 Kalix, Älvsbyn, Överkalix (KL, AEB, OEK)
 • 2016-05-17 Arvidsjaur (AVR)
 • 2016-05-31 Lycksele, Storuman (LSE, SMN)
 • 10/6 – 10/7 Fotbolls EM – Inget arbete görs
 • 5/8 – 21/8 Sommar OS – Inget arbete görs

Q3 2016

 • Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall (OESK)
 • Vännäs, Skellefteå (VAEN, SL)
 • Tåsjö (TAAOE)

Q4 2016

 • Östersund, Ånge (OES, AAG)
 • Sveg, Bollnäs, Hudiksvall (SG, BN, HD)
 • Mora (MRA)
 • Gävle, Östhammar, Uppsala (GL, OEH, UV)
 • Norrköping, Västervik, Visby (N/K, V, VB)
 • Stockholm (S)
 • Bäckefors, Uddevalla, Trollhättan (BKF, UD, TH)

Q1 2017

 • Sunne, Filipstad, Karlstad (SNN, FL, KS)
 • Borlänge, Örebro, Västerås (BLG, OER, VS)
 • Jönköping, Nässjö, Motala, Kisa (J, NS, MT, KSA)
 • Skövde, Varberg, Halmstad, Finnveden (SDE, VBG, HST, FVN)
 • Göteborg, Borås (G/BM, B)
 • Vislanda, Emmaboda (VIS, EB)
 • Helsingborg, Hörby, Malmö, Karlshamn, Karlskrona (HS, HB/S, M, KH, KR)

145502824932296900_resized-8131039


Vad jag redan nu ser på Teracoms tidsplan är att det kommer att bli problem att hinna med allt under kvartal 4. Det sammanfaller nämligen med att när årets mörka period börjar så vill alla ha igång sina TV-anläggningar och allt ska helst vara klart igår, men absolut senast till Kalle Anka på julafton.

Kurvorna nedan motsvarar den möjliga arbetstiden och efterfrågan för samtliga antenntekniker i hela landet. Så att vid den tidpunkten planera in en “tvingande” uppdatering är dumt – mycket dumt. Nu blir det antagligen inte lika arbetskrävande som när de analoga TV-sändningarna upphörde, men helt klart blir det mer att göra. Men nu när ni vet detta så föreslår jag att ni bokar in en åtgärd/service/uppgradering så snart som möjligt.


Kommentarer inaktiverade.