Ingen bra signal bakom träden.

En kund hade dålig signal så det förekom störningar på de polska TV-kanalerna från satellit samt de marksända TV kanalerna till Boxers utbud.

När jag kom dit såg jag att både antenn och parabol var väldigt skymda av några stora träd.

Jag började med att kolla de marksända kanalerna och såg direkt på spektrumet att det inte var bra.

Jag gjorde en datalogg och som synes hade ingen Mux godkänd signal. Att det inte ens finns några värden från Mux 7 beror på att TV-antennen inte tog in VHF-signal.


Signalen till Mux 6 var mycket svag.

En koll av satellitsignalen visade att instrumentet inte ens låste in på 11,075 GHz där TVP Polonia sänds.

Jag klättrade upp på taket för att se om det gick att få bättre signal genom att justera.

Men det gick inte att få bättre och dessutom pendlade signalen kraftigt utan att jag ens rörde antennen.

Signalen pendlade mellan 27 dB i MER-värde som är godkänt medan nästa bild visar 17,6 dB som är långt under godkänt eller till och med under pixelnivån.


Eftersom jag hade rört antennen gjorde jag en ny datalogg nere i vardagsrummet. Huruvida det är bättre eller sämre än tidigare går inte att säga eftersom signalen pendlar, så några sekunder senare är det helt andra värden.

När jag var på taket justerade jag polarisationen så nu gick det i alla fall att se TVP Polonia, men det var inte mycket marginal till störningarna.

Jag gick runt i trädgården med en handhållen TV-antenn och såg att det gå att få bra signal till de marksända kanalerna från garaget. Om ett plommonträd tas bort blir det även bra signal till de polska kanalerna via satellit där.

Nu ska kunden kontakta de som äger skogen och fråga om han kan ta ner de skymmande träden, men om inte det är möjligt blir det antennmontage på garageväggen istället.

Kommentarer inaktiverade.