Oskälig avtalsförlängning.

Att avsluta ett abonnemang är inte så lätt, eftersom den nitiska kundtjänsten ofta försöker dra en vals att det minsann är 1 års förlängning på avtalet.


DOMSLUT

Marknadsdomstolen förbjuder ViaSat AB vid vite av fyrahundratusen (400000) kr att vid erbjudande av digital-TV-abonnemang till konsumenter för enskilt bruk på sätt som skett tillämpa följande villkor:

”Avtalet gäller för den abonnemangsperiod som anges i avtalet. För avtal tecknade efter den 31 augusti 2002 gäller att om uppsägning inte sker senast 30 dagar före gällande abonnemangsperiods utgång, förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget med samma uppsägningstid.”

Eller väsentligen samma villkor.


De som försöker pracka på er en oskälig förlängning av avtalet riskerar alltså att få betala ett vite på 400000 kronor.

För avtal som ingåtts från den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en månad. För sådana avtal får operatören inte kräva att du säger upp ditt avtal tidigare än en månad före bindningstidens slut för att ditt avtal ska upphöra vid den tidpunkten. Reglerna gäller inte avtal tecknade innan den 1 maj 2014.

Läs mer på Telekområdgivarnas webbplats via länken för att få tips och råd. De ger opartisk och kostnadsfri rådgivning inom området för telefon, TV och Internet.

Kommentarer inaktiverade.