Myndigheten för radio och tv föreslår ingen förändring för marksänd TV under 2014 – 2020.

Myndigheten för radio och tv har den 31 maj 2014 överlämnat rapporten “Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden 2014–2020” till regeringen. I rapporten föreslår myndigheten att ett sändningsutrymme motsvarande det utrymme som för närvarande används för marksänd tv får användas i hela landet för sådana tv-sändningar som kräver tillstånd även under perioden 2014–2020.

Kommentarer inaktiverade.