Träd skymde fortfarande satelliterna.

Den 15 februari 2022 besökte jag den här kunden förra gången. Då lyckades jag få godkänd signal på rubbet, men jag sa att några träd måste bort för om de vajar i vinden kan de skymma signalen. Men nu var det dålig signal igen, trots att de hade fällt massor av träd.

När jag kom dit såg jag att parabolen satt kvar exakt som sist.

På parabolen satt det ett QUAD universal mikrovågshuvud som som kan användas för att skicka signal till 4 olika satellitmottagare eller två satellitmottagare med inspelningsfunktion. Men i det här fallet har kunden endast en satellitmottagare.

Visst hade de fällt många träd, men träden som skymde parabolen var kvar och dessutom lite högre än sist.

Jag aktiverade max och min hold i instrumentet så man kan se hur signalen pendlade. För övrigt är det i stort sett omöjligt att justera en parabol när signalen ändrar styrka utan att man ens rör parabolen.

Jag visade kunden vilka träd som måste bort. Lite skämtsamt sa jag att det bara är att fälla träd tills satellitmottagaren visar en grön signalstapel, dvs. att signalen är godkänd.

Kommentarer inaktiverade.