Mindre frekvensutrymme för marksänd TV!


Pressmeddelande från Näringsdepartementet:

Regeringen har beslutat att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att närmare utreda hur det så kallade 700 MHz-bandet (694–790 MHz), som idag används till marksänd digital-TV, ska kunna användas för mobiltelefoni.

Uppdraget är en följd av att regeringen den 27 februari 2014 beslutade att 700 MHz-bandet efter den 31 mars 2017 ska göras tillgängligt för andra tjänster än marksänd digital-TV, vilket i praktiken innebär att frekvensbandet ska användas för mobiltelefoni.

– Med det här beslutet tar vi nu nästa steg för att förbättra mobiltäckningen i hela landet. 700-bandet kommer att bidra både till att vi kan få mobilnät som täcker större geografiska ytor, framför allt på landsbygden, samtidigt som det kommer leda till att inomhustäckningen kan bli bättre, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringens uppdrag till PTS innebär att PTS ska utreda hur 700 MHz-bandet närmare ska användas i framtiden. PTS ska utgå från det politiska mål som gäller för it-politiken, som innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. PTS ska också utgå från bredbandsmålet, som säger att Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster.

Samtidigt som regeringen givit PTS detta uppdrag har regeringen också beslutat att ge myndigheten i uppdrag att planera om näten för marksänd tv. Syftet med det uppdraget är att säkerställa att frekvensutrymmet för marksänd tv utnyttjas effektivt, när 700 MHz-bandet görs tillgängligt för annan användning.


Kommentarer inaktiverade.