Montering av ny TV-antenn

Villaföreningen sa upp Comhems kabel-TV så kunden beställde montering av en egen antenn. Det var ett högt 1,5 planshus, men kunden hjälpte till så jag lyckades få dit allt ståendes på en stege. Nedre fästet rakt utanför en regel. Övre fästet på vinds…

Läs mera …