Boxer ärende 110328

Kunden fick inte in Kanal 9 efter omläggningen så han gjorde en felanmälan till Boxer som skapade ett ärende via Installatörsportalen.

Jag besökte den här kunden tidigare, den 14 februari 2018, då jag monterade Air2Fibre så att Mojje fick snabbt internet. Men tyvärr tog åldern ut sin rätt, så Mojje lever inte längre.

När jag kom hem till kunden började jag med att göra en visuell koll av vad de hade för sorts antenn.

En koll i köket visade att ingen Mux hade godkänd signal och från Mux 6, dit Kanal 9 har flyttat, fanns det ingen signal alls.

En koll på spektrumet visar att det knappt syntes något nere i bruset.

Före en fördelare i källaren var det något bättre, men inte godkänt.

Jag klättrade upp på taket och anslöt instrumentet direkt till antennen. Det var det lite svag signal, men Muxarna på UHF-området var faktiskt godkända. Signal från Mux 7 på VHF-området saknades dock så jag monterade en ny Logperiodisk antenn.


En ny koll före fördelaren i källaren visade att rubbet var godkänt.

Det blev faktisk perfekta Simpsons.

En koll i gillestugan visade att allt var godkänt.

En sista koll i köket visade att signalen från Mux 2 och Mux 3 var strax under godkänt värde, men ändå OK för det var över 6 dB i marginal till störningarna.

Kommentarer inaktiverade.