Testsänder Ultra-HD i marknätet.

Ett pressmeddelande från Teracom:

Boxer och Teracom är först i Norden att testa skarpa Ultra HD-sändningar över DVB-T2 i marknätet.

139117381894712400_resized-5333622

– I takt med att tittarnas tv-skärmar blir större efterfrågas högre upplösning allt mer. När marknaden och tekniken är mogen är Ultra HD ett naturligt utvecklingssteg för oss och det är därför väldigt spännande att redan nu testa tekniken på riktigt säger Andrea Gisle Joosen, vd Boxer Sverige.

– Marksänd tv har funnits i cirka 60 år. Genom att testa och anamma ny teknik vill vi visa att marknätet kommer vara lika relevant om ytterligare 60 år. Att testa Ultra HD-utsändningar är ett sätt att lära oss mer om tekniken och säkerställa förutsättningarna för den dag tekniken slår igenom på allvar säger Stephan Guiance, vd Teracom Sverige.

Testsändningarna sker i samarbete med Broadcom Corporation, som står för digital-tv-mottagaren och Samsung Electronics, som levererar tv-skärmar med stöd för 4K Ultra HD. Ultra HD-utsändningarna sker från Nackamasten i Stockholm på en tillfällig testfrekvens. Sändningstillståndet sträcker sig fram till mars.

Fakta om 4K Ultra HD

Vad är 4K Ultra HD?

o  Full HD 1080p är idag den vanligaste upplösning på tv-apparater. Full HD tv-apparater har en upplösning på 1920×1080 pixlar. 1920 anger hur många pixlar som finns horisontell led och 1020 anger hur många pixlar som finns vertikal led. En skärm med upplösning i Full HD består alltså av drygt två miljoner pixlar.

o  En 4K Ultra HD-skärm har istället en upplösning på 3840×2160 pixlar vilket innebär att den består av drygt åtta miljoner enskilda pixlar, det vill säga skärmen har fyra gånger så många pixlar som på en Full HD-skärm.

o  Att bilden består av fler pixlar innebär att man kan bygga ännu större tv-apparater med bra bildåtergivning.

Vilken utrustning används i testet?

o  4K Ultra HD materialet är kodat med Thomsons senaste kodare ViBE VS7000 med support för HEVC

o  Utsändning sker över DVB-T2 från stationen Stockholm Nacka

o  Digital-TV-mottagare med Broadcom’s BCM3461 DVB-T/T2 mottagare och BCM7252 chip för avkodning HEVC/4K Ultra HD

o  Samsung 4K Ultra HD TV-apparater modell 65UF900 och 55UH900

När kommer 4K Ultra HD i marknätet på riktigt?

o  Vi ser att trenden mot allt större och bättre tv-skärmar fortsätter, vilket också ställer högre krav på bättre kvalitet i tv-utsändningarna. Ultra HD är utrymmeskrävande och är fortfarande en teknik i sin linda. Det är tekniskt möjligt att sända Ultra HD i marknätet redan idag, men det är upp till branschen och Myndigheten för Radio och TV att avgöra när tiden är mogen för permanenta Ultra HD-sändningar.

4G störningar på 800MHz-bandet

138148486589644700_resized-9142312Ett pressmeddelande från CANT.

Många konsumenter upplever TV-störningar som en följd av att Post- och telestyrelsen (PTS) auktionerat ut frekvenserna för TV sändningar på 800 MHz-bandet till bredband via 4G.

2011 startade några mobiloperatörer 4G-mobiltelefoni/mobilt bredband på 800-MHz bandet (791-862 MHz). Ett frekvensområde som dessförinnan användes för att sända TV från Teracoms markbaserade sändare. Därför var nästan alla befintliga antennanläggningar för mottagning av marksänd TV fram till 2011 konstruerade för att ta emot dessa signaler. När så plötsligt helt andra signaler började sändas inom sagda frekvensområde resulterade det i störningar. Det hände långt ifrån överallt, men på många platser i hela landet. Störst är problemen av naturliga skäl i närheten av sändarmasterna (basstationerna) för 4G. De störda TV-konsumenterna märker störningarna som uteblivna eller kraftigt störda TV-program. Samma symtom kan dock bero på helt andra saker, vilket gör det i stort sett omöjligt för en normal TV-konsument att fastställa felorsaken.

Tre företag har tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS) att bedriva mobilt bredband på 800 MHz-bandet och i tillståndsvillkoren finns angivet att de ska ha ett gemensamt ställe till vilket störningsfallen kan anmälas. Denna tjänst sköts av Telekområdgivarna, som vidarebefordrar anmälningarna till respektive tillståndsinnehavare. Anmälningarna till Telekområdgivarna var nästan tre gånger så många 2013 jämfört med 2012, vilket är en naturlig utveckling eftersom det skett en kraftig utbyggnad av 4G/800-näten.

Rent tekniskt är det i normalfallet inga större svårigheter att avhjälpa störningsfallen, åtminstone inte för fackfolk. Det finns några typiska åtgärder som klarar det mesta. Vanligtvis behöver utrustning bytas eller kompletteras. I mer komplicerade fall måste antennanläggningar modifieras i större utsträckning. Hjälp finns att få, för runt om i landet finns antenninstallatörer och serviceföretag som har specialistkompetens inom området. Dessa är CANT-auktoriserade, vilket bland annat innebär att de har såväl certifierade tekniker som nödvändiga mätinstrument. CANT-auktorisationen, som är märkesneutral och kompetensbaserad, gör det lättare för konsumenterna att hitta de kvalificerade antennföretagen. Ett bra sätt att göra det är att besöka www.cant.se och leta reda vilka av dessa företag som finns på eller i närheten av sin bostadsort.

Den största svårigheten för TV-konsumenterna är att förstå att ett avbrott eller dålig funktion kan bero på en störning från en främmande signal (4G/800) och inte på ett fel på själva TV’n, boxen eller abonnemanget. En naturlig reaktion hos TV-kunderna är att kontakta den operatör som levererar TV-programmen eller den man köpt TV’n av. Det är bra vägar att gå under förutsättning att de leder vidare till en CANT-auktoriserad specialist. Ett alternativ är givetvis att kontakta ett CANT-auktoriserat företag direkt.

Detta är ett fel som blir alltmer förekommande vartefter 4G-näten byggs ut. Har du störningar på TV’n? Ring 070-6308000 så kommer vi överens om en tid när jag kan mäta, lokalisera felet och åtgärda din antennanläggning.

Boxer flex

En stor fördel med Boxer är programpaketen Flex8 och Flex16 där du själv väljer ut dina favoritkanaler. Det kanalpaket du väljer blir ditt baskort. Till baskortet kan du köpa tillvalspaket och extrakort om du behöver.
139102608726323800_resized-6927116

Med Boxer Flex8 har du möjlighet att själv välja ut dina 8 favoritkanaler från utbudet nedan. Varje månad kan du dessutom byta ut en eller flera av dina kanaler genom att logga in på “Mina Sidor”.
139102608880961600_resized-6730915
Just nu kan du köpa Boxer Flex8 för bara 129 kr/mån (inkl. kortavgift) de första 12 månaderna. Startavgift 695 kr tillkommer på första fakturan.
Efter bindningstidens slut övergår abonnemanget i ett tillsvidareabonnemang till ordinarie pris (209 kr/mån inkl. kortavgift).

f20kontakt-4351514

Med Boxer Flex16 väljer du själv ut dina 16 favoritkanaler från utbudet nedan. Varje månad kan du dessutom byta ut en eller flera av dina kanaler genom att logga in på “Mina Sidor”.
139102608980075200_resized-6975780
Just nu kan du köpa Boxer Flex16 för bara 159 kr/mån (inkl. kortavgift) de första 12 månaderna. Startavgift 695 kr tillkommer på första fakturan.
Efter bindningstidens slut övergår abonnemanget i ett tillsvidareabonnemang till ordinarie pris (239 kr/mån inkl. kortavgift).

Med Boxer Extrakort kan du få flera kort med samma kanaler som på ditt baskort, till dina övriga TV-apparater hemma. Boxer Extrakort går endast att köpa om man har Boxer Baskort. Med Boxer Hela Huset kan alla i familjen sitta i varsitt rum och njuta av sina favoritkanaler. Baskortet bestämmer vad det blir för utbud på resten av korten. Du får upp till tre extrakort med samma kanaler som på ditt baskort för 120 kr/månad, inklusive kortavgift. För det tredje extrakortet betalar du endast en aktiveringsavgift på 395 kr.

Visst låter det intressant?
Ring 070-6308000 så fixar jag det.