Pressmeddelande från Teracom Boxer Group.

Ett allt mindre frekvensutrymme i marknätet och en högre upplösning på TV-bilden är en svår ekvation.

139834578640902600_resized-1508357Under det första kvartalet meddelade regeringen sin ambition att frigöra 700 MHz-bandet för annan användning än digital-tv från och med den 1 april 2017. Detta beslut var relativt oväntat då en utrymning kräver en frekvenssamordning med grannländerna.

Övriga Europa planerar en övergång först efter år 2020. PTS har därför fått i uppdrag av regeringen att genomföra frekvenssamordningen.


– Beslutet till trots välkomnar vi ett besked i frågan. Vi kommer nu att tidigarelägga planerade investeringar i ny och mer effektiv sändningsteknik. Vi kommer att göra vårt yttersta för att genomföra en smidig teknikövergång. Våra kunder ska inte bli drabbade, oavsett om det gäller privatpersoner eller företag som nyttjar våra tjänster. Den forcerade övergången kommer dock att innebära betydande merkostnader. I dagsläget bedömer vi dessa uppgå till i storleksordningen 300 MSEK, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef för Teracom Boxer Group.

Kommentarer inaktiverade.